KVC Wilrijk jeugdinschrijving

Inschrijven bij KVC Wilrijk


Beste ouder
Beste speler

Op dit moment zijn onze inschrijving afgesloten. Tot nader order zitten al onze ploegen helemaal vol, en is spijtig genoeg geen plaats meer.
Moest er zich in de toekomst toch een mogelijkheid voordoen dat er nog spelers in een team opgenomen kunnen worden, laten wij dit zeker weten via onze website en facebookpagina.
Hopend op uw begrip.